Seligman is de grondlegger van de positieve psychologie. Volgens hem werd er in de psychologie vooral aandacht besteed aan het bestrijden van leed (depressie, geestesziekten) en was er weinig tot geen aandacht voor geluk. Hij heeft baanbrekend onderzoek verricht door te kijken hoe mensen blijvend hun geluksgevoel kunnen vergroten. De positieve psychologie is een basis manier van kijken naar het gedrag en de ontwikkeling van mensen en ligt ten grondslag aan veel theorieën omtrent gedragsverandering. Oorspronkelijk richtten psychologen zich vooral op het genezen en behandelen van psychische problemen. De positieve psychologie biedt een nieuw kader waarin het welbevinden van mensen kan worden verbeterd. Drie onderwerpen staan centraal:
  1. positieve ervaringen
  2. positieve eigenschappen
  3. positieve instituties

Niet wat je hebt, maar wat je doet

Wat je hebt (en je omstandigheden) bepalen voor slechts 10% je geluksgevoel. Terwijl de meeste mensen daar juist hun geluksgevoel van af laten hangen: als ik die studie af heb…., als ik slank ben…., als de kinderen op hun plek zitten…., als we wat meer geld hebben…, als ik weer een baan heb…., etc). Het gaat echter niet om wat je hebt, maar om wat je doet.
“Everyone wants to live on top of the mountain, but all the happiness and growth occurs while you're climbing it" - Andy Rooney

Authentiek geluk

Volgens Seligman zijn alleen positieve gevoelens die voortkomen uit het uitoefenen van competenties en deugden authentiek. Die leiden tot voldoening en een waardevol leven. Het geloof dat we recht hebben op positieve gevoelens en dat we de weg naar geluk kunnen afsnijden door ons snel goed te voelen door plezier na te jagen (bijvoorbeeld door eten, televisie, drugs, shoppen), leidt tot leegheid, gebrek aan echtheid, depressie en aanmodderen.

Positieve psychologie en afvallen

In onderstaande video leer je meer over hoe je de positieve psychologie inzet bij succesvol afvallen zonder dieet of strijd. Bekijk ook onze andere video's.

Artikelen in Positieve psychologie