Rationeel-Emotieve Therapie (RET) gaat er vanuit dat het niet situaties zijn die mensen nare gevoelens bezorgen en aanzetten tot bepaald gedrag, maar dat de wijze waarop we denken daarvan de oorzaak is. De Amerikaanse psycholoog Albert Ellis is de grondlegger van RET.Het zijn niet de problemen zèlf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen de problemen aankijken, de wijze waarop we ze interpreteren. Verander je de wijze waarop je tegen gebeurtenissen aankijkt, dan veranderen je gevoelens en gedrag mee.

Het ABC-schema van RET

Het gaat er bij RET dus om dat mensen een (realistischer) kijk op zichzelf en hun omgeving aanleren die helpt om gewenste doelen in het leven te bereiken. RET werkt met het ABC schema. In het Skinnyminds coachplan wordt het SGGG model behandeld die hierop is gebaseerd.
  • A staat voor Activerende gebeurtenis (feiten/ trigger);
  • B staat voor je cognities of opvattingen (Beliefs);
  • C staat voor Consequentie (gevoelens en gedrag).
In het leven van een mens doen zich feitelijke gebeurtenissen voor (A), die door iedereen anders worden geïnterpreteerd aan de hand van cognities (B). Hieruit ontstaan gevoelens en ontstaat gedrag (consequenties C). Het gevoel en gedrag van iemand wordt dus niet bepaald door de situatie waarin hij verkeert, maar veeleer door de manier waarop hij tegen de situatie aankijkt of door de betekenis die hij aan de situatie geeft.

Effectieve gedachten aanleren

Ieder mens heeft irrationele gedachten, dat betekent niet dat ze een probleem zijn. Maar zodra irrationele gedachten je functioneren of je doelen in de weg staan, biedt RET een manier om hier anders mee om te leren gaan. RET helpt je bij het herkennen van ondermijnende (irrationele) gedachten en hoe je deze omzet naar steunende gedachten.RET gaat uit van de overtuiging dat je als mens in staat bent je eigen gedachten te veranderen. Je hebt daarmee bewust invloed op je gevoelens en gedrag. Je gedrag in (moeilijke) situaties overkomt je dus niet, je kiest zelf je gedachten en daarmee je gevoelens en gedrag.Kortom: je gedachten zijn van jou en je kunt leren anders te denken. Dat doe je in RET door consequent ondermijnende gedachten op te sporen en daar effectief op te reageren. Je zet je ondermijnende gedachten om in steunende gedachten. Daarmee voel je je beter, motiveer je jezelf, houd je het gewenste gedrag vol en leer je blijvend nieuwe gewoontes en dus nieuw, slank eetgedrag aan.

RET en afvallen

In onderstaande video leer je meer over hoe je RET inzet bij succesvol afvallen zonder dieet of strijd. Bekijk ook onze andere video’s.

Artikelen in Rationeel- Emotieve Therapie (RET)