Privacyverklaring Miekekosters

Miekekosters ('''wij''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Miekekosters acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, www.miekekosters.nl en gerelateerde websites en diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 19 april 2023


Gebruik van persoonsgegevens

Miekekosters verwerkt je persoonsgegevens alleen als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze website bezoekers, nieuwsbrief lezers en klanten:

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


Website bezoekers
De gegevens van bezoekers van de website analyseren we zoveel mogelijk anoniem. Zodra jij je actief registreert op onze site kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Inspiratiemail /challenges
  Als je je inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven of challenges registreren we:  

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

 • Klanten
  Als je je een product koopt van Miekekosters, registreren we de volgende gegevens voor een goede afhandeling:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt; bijvoorbeeld afbeeldingen, ervaringen en profielbeschrijvingen

 • Gronden voor de verwerking

  Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en aanbiedingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of te verbeteren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Miekekosters analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Miekekosters gebruikt de gegevens op training.miekekosters.nl geanonimiseerd ter evaluatie en verbeterering van onze dienstverlening
 • Miekekosters verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 • Wij verzamelen je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.


  Geautomatiseerde besluitvorming

  Miekekosters maakt gebruik van verschillende systemen die automatisch gegevens verwerken. Op basis van deze verwerkingen kunnen we besluiten nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Miekekosters) tussen zit. Bijvoorbeeld: Geautomatiseerde verwerkingen vanuit onze boekhoudsoftware. Het gaat hier om automatische verzending van periodieke facturen voor onze abonnementen. Ook herinneringen voor nog openstaande facturen worden grotendeels geautomatiseerd verzonden.

  Miekekosters maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen en/of derden:

 • Mailblue– CRM, autoresponder en versturen van nieuwsbrieven
 • Plug & Pay – webshop, het afhandelen van betalingen en versturen van facturen
 • Huddle – CRM, community & het faciliteren en hosting van online trainingsomgeving
 • Zapier – een koppeling tussen verschillende systemen
 • Phoenix – website en marketing tools, voor het genereren van leads, landingspagina’s en het afnemen van quizzen
 • Hellotars – voor het verzenden van diverse formulieren
 • Facebook – sociaal netwerk en advertentie kanaal
 • Google Analytics – om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website
 • Acuity Scheduling – voor het online inplannen van afspraken
 • Zoom - Communicatie software
 • Webinargeek - Webinarsoftware

 • Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.

  Miekekosters verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit en alleen dát wat nodig is op bovenstaande gronden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Neem contact met ons op via e-mail (info@miekekosters.nl) als je hier meer informatie over wilt ontvangen.


  Bewaren van persoonsgegevens

  Miekekosters bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  Bij een inactief account bewaren wij persoonsgegevens en contactgegevens maximaal 2 jaar, zodat het doel kan worden nageleefd waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gevraagd. Documenten ten behoeve van sollicitaties worden tot maximaal vier weken na beslissing over de betreffende sollicitatie bewaard. Documenten ten behoeve van belastingaangifte worden maximaal zeven jaar bewaard.


  Delen met anderen

  Miekekosters deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Miekekosters blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

  Voor betalingen, moeten we persoonsgegevens van jou aan Mollie overdragen. De persoonsgegevens zijn uw naam, e-mailadres en bankgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Mollie in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Mollie’s privacy statement verwerkt.


  Opnames voor trainingsdoeleinden

  De opnames die worden gemaakt van coachuren, zoom-sessies en masterclasses als onderdeel van de programma's en training van miekekosters.nl zijn eigendom van Miekekosters. Deelname aan de programma's betekent akkoord gaan dat deze opnames als trainingsonderdeel gedeeld worden met andere deelnemers van miekekosters. Alle deelnemers zijn tijdens de opnames te allen tijde in de gelegenheid de eigen gegevens (naam in beeld) te anonimiseren en het beeld uit te zetten (of een avatar te gebruiken). Deze opnames blijven onbeperkt beschikbaar voor trainingsdoeleinden en worden nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken deelnemers vooraf, voor andere doeleinden ingezet. 


  Analytics en cookies

  Miekekosters gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Miekekosters gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

  Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Privacy Policies en Cookie Consent van derde partijen die cookies plaatsen op miekekosters.nl of andere websites in ons beheer zijn hieronder te vinden:

  Google Analytics

  Vimeo

  DoubleClick

  Facebook Pixel


  Embedded Content

  In content op onze website kan gebruik gemaakt worden van ingesloten content die op andere websites worden gehost. Denk hierbij met name aan YouTube en/of Vimeo video’s en podcasts. Deze diensten maken vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en mogelijke persoonsgegevens doen kunt u achterhalen in de privacy statement van betreffende aanbieders van de embedded content.
  Tijdens het ophalen van embedded content maken we altijd gebruik van anonimiserende instellingen die de betreffende diensten mogelijk aanbieden tijdens het embedden van content. Denk hierbij aan ingeschakelde Privacymodus bij het embedden van YouTube video’s, die voorkomt dat YouTube informatie over bezoekers opslaat als zij de video niet actief afspelen.
  Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Miekekosters en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@miekekosters.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


  Beveiliging

  Miekekosters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@miekekosters.nl.


  Melding autoriteit persoonsgegevens

  Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.


  Melding aan betrokkene

  Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt je hiervan op de hoogte gesteld, indien je als betrokkene kan worden gekwalificeerd.

  Wij raden je aan deze verklaring frequent te raadplegen, in verband met eventuele wijzigingen.